EÇEV 9. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri

Gençler Öykü-Şiir Yazma Yarışması

Şartnamesi

Amaç:

2023 yılının Aralık ayında dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri kapsamında yer alacak yarışmayla; yazmayı seven, öyküye ve şiire ilgi duyan ortaokul ve liseli gençleri bir yarışma heyecanına ortak etmek,

Şiir ve öykü türleriyle daha yakın ve sıkı bağlar kurmalarına aracı olmak,

Gençlere, dilimiz ve yazınımız (edebiyatımız) üzerine düşünme ve yazma yolculuğuna çıkma olanağı vermek…

 

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, öykü ve şiir; ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıflar) ve lise (9, 10, 11, 12. sınıflar) olmak üzere iki dal ve iki kategoride düzenlendi.
 • Yarışma, İzmir il sınırları içinde yer alan resmi-özel ortaokul ve liselerin öğrencilerine açıktır. Her okul, yarışmaya dilediği/ uygun gördüğü sayıda öğrencinin birer öyküsü ve/ veya şiiriyle katılabilir. Bir öğrenci isterse iki dalda da yarışabilir. Öğrencinin, ödüle iki dalda da değer görülmesi durumunda, daha yüksek derecesi ödüllendirilir (Bir öğrenciye iki dalda birden ödül verilmez).
 • Yarışmaya gönderilecek yapıtlarda, belirlenen üst sınır (öykü için en çok 1000/ bin sözcük, şiir için en çok otuz dize) aşılmamalıdır.
 • Öykü ve şiirlerde işlenmesi istenen ana tema “Cesaret” tir.
 • Metnin başında yapıtın adı, sonunda metni yazan öğrencinin adı/ iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Öykü ve şiirlerde Türkçenin anlatım olanaklarına ve yazım (imla)-noktalama kurallarına özen gösterilmelidir.
 • Öykü Şiir Başvuru Formuyla birlikte şu 2 belge de yollanmalıdır:

– Veli/ Öğretmen İzin Yazısı,

– Veli/ Öğretmen tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni

Başvurulara, bu belgelerin imzalı taranmış dijital kopyalarının eklenmesi yeterlidir.

 • Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen başvurular, ön değerlendirme kurulu ve seçici kurulca değerlendirilir.
 • Yarışmaya gönderilen şiir ve öykülerin telif hakları eser sahibine aittir. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, eser sahibini bilgilendirmek kaydıyla bu yapıtları yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya katılan öykü/ şiirlerin; başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Eserlerde işlenen düşüncelerden doğabilecek hukuki sorumluluk eser sahiplerinindir.
 • Yarışmaya katılan öykü/ şiir üzerinde, seçici kurul, gerekli gördüğü takdirde editörlük çalışması yapabilir. Fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren başvurular değerlendirme dışı bırakılabilir.
 • Ege Çağdaş Eğitim Vakfına son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler/ şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı sorumlu değildir, başvuru sahipleri bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Veli izin yazısı ve kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir.
 • Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

 

Yarışma Takvimi:

Son Başvuru Tarihi:10 Kasım 2023 Cuma, 17.00

Değerlendirme:         11-20 Kasım 2023

Ödül Töreni:              3 Aralık 2023

 

Ön Değerlendirme Kurulları:

(Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Çalışma Grubu üyelerinden oluşmaktadır)

Ortaokul:Aslı Fitoloğlu (öğretmen), Dilek Bozan (Türkçe öğretmeni), Gürkan Akbayır (öğretmen, yazar), Reyhan Özmen (edebiyat öğretmeni), Yıldırım Karakaş (sınıf öğretmeni)

Lise:Hakan Tokdemir (Türkçe öğretmeni), Neşe Çora Uruk (Türkçe Öğretmeni), Selcen Kırıtoğlu Özdil (Türkçe öğretmeni), Selin Artun (Türkçe Öğretmeni), Şahizer Senem Telli (sınıf öğretmeni), Ufuk Âşık (Türkçe öğretmeni)

 

Seçici Kurullar:

Öykü:Ayşen Aydoğan (Yazar), Hacer Kılcıoğlu (yazar), Mavisel Yener (şair, yazar), Ömer Açık (yazar), Özgür Danışman (yazar)

Şiir:Maya Özlem Kılınçarslan (şair, yazar), Muzaffer Kale (şair), Özlem Tezcan Dertsiz (şair, yazar), Seçil Avcı (şair), Y. Bekir Yurdakul (editör, gazeteci)

 

Ödüller:

Şiir Dalında:

Ortaokul:

– Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [gram altın dengi] eğitim içerikli hediye çeki)

– Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

 

Lise:

– Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [gram altın dengi] eğitim içerikli hediye çeki)

– Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

 

Öykü Dalında:

Ortaokul:

– Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [gram altın dengi] eğitim içerikli hediye çeki)

– Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

 

Lise:

– Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [gram altın dengi] eğitim içerikli hediye çeki)

– Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

 

Başvurmak için lütfen tıklayınız.

 

Yarışma Sorumlusu:

Ersin Yüce (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Etkinlik ve Eğitim Departmanı)

(0232) 425 97 97 / 18 – 0555 712 94 10 – ersin.yuce@ecev.org.tr