EÇEV 8. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı GünleriGençler Öykü-Şiir Yazma Yarışması Başvuru Formu

EÇEV 8. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı GünleriGençler Öykü-Şiir Yazma Yarışması Başvuru Formu

Şartname

Amaç:

    *2022 yılının Kasım ayında sekizincisini düzenleyecek olduğumuz İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri kapsamında yer alacak yarışmayla, yazmayı seven, öyküye ve şiire ilgi duyan ortaokul ve liseli gençleri bir yarışma heyecanına ortak etmek,

    *Şiir ve öykü türleriyle daha yakın ve sıkı bağlar kurmalarına aracı olmak,

    *Gençlere, dilimiz ve yazınımız (edebiyatımız) üzerine düşünme ve yazma yolculuğuna çıkma olanağı vermek…

Katılım Koşulları:

          * Yarışma öykü ve şiir, ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıflar) ve lise (9, 10, 11, 12. sınıflar) olmak üzere iki dal ve iki kategoride düzenlenmektedir.

         * Yarışma, İzmir il sınırları içinde yer alan resmi-özel ortaokul ve liselerin öğrencilerine açıktır. Her  okul, yarışmaya dilediği/ uygun gördüğü sayıda öğrencinin birer öyküsü ve/ veya şiiriyle katılabilir. Bir öğrenci isterse iki dalda da yarışabilir. Öğrencinin, ödüle iki dalda da değer görülmesi durumunda, daha yüksek derecesi ödüllendirilir (Bir öğrenciye iki dalda birden ödül verilmez).                                                                                                             

         * Yarışmaya gönderilecek eserler için belirlenen üst sınır (öykü için en çok 1000/ bin sözcük, şiir için en çok otuz dize) aşılmamalıdır.

       * Öykü ve şiirlerde unutamadığınız, sevdiğiniz, arkadaşınız olan bir kitap kahramanını düşünülerek “Bir kitap kahramanı ve ben” temasıyla ilgili başvuru yapılabilir.

       * Başvurulacak eser Word dosyasında hazırlanmalı ve o şekilde gönderilmelidir. Dosyanın ilk sayfasında eser başlığı hemen altında sadece metni yazan öğrencinin adı yer almalıdır.

       * Öykü ve şiirlerde Türkçenin anlatım olanaklarına ve yazım (imla)-noktalama kurallarına özen gösterilmelidir.

       * Öykü Şiir Başvuru Formuyla birlikte şu iki belge indirilmeli, doldurulup dosya yükleme bölümüne eklenmeli ve o şekilde başvuru yapılmalıdır: 

       - Veli/ Öğretmen İzin Yazısı:  https://docs.google.com/document/d/12SpAWwq8sLIdcrv4aFMDE-2-pbQLg8XV/edit?usp=sharing&ouid=112760803182142866530&rtpof=true&sd=true  
       - Veli/ Öğretmen tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni:  https://docs.google.com/document/d/1vpIzePmMNNpfOC9sfbWjdE7Wae0WK0BE/edit?usp=sharing&ouid=112760803182142866530&rtpof=true&sd=true 

Not: Başvurulara, bu belgelerin çıktısı alınıp, imzalanıp, taranıp, dijital kopyalarının formun en sonunda yer alan dosya ekle bölümüne eklenmesi yeterlidir.

       * Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen başvurular, öndeğerlendirme kurulu ve seçici kurulca değerlendirilir.

        * Yarışmaya gönderilen şiir ve öykülerin telif hakları eser sahibine aittir. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, eser sahibini bilgilendirmek kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.

        * Yarışmaya katılan öykü/ şiirlerin; başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

        * Eserlerde işlenen düşüncelerden doğabilecek hukuki sorumluluk eser sahiplerinindir.

        * Yarışmaya katılan öykü/ şiir üzerinde, seçici kurul, gerekli gördüğü takdirde editörlük çalışması yapabilir. Fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren başvurular değerlendirme dışı bırakılabilir.

       * Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler/ şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı sorumlu değildir, başvuru sahipleri bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

        * Veli izin yazısı ve kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından incelenebilir.

        * Yarışmaya katılan her öğrenci, veli veya öğretmen bu şartları kabul etmiş sayılır.

Yarışma Takvimi:

Son Başvuru Tarihi:  7 Kasım 2022 Cuma 17.00

Değerlendirme:         8-19 Kasım 2022

Ödül Töreni:              27 Kasım 2022

Öndeğerlendirme Kurulları:

(Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Çalışma Grubu üyelerinden oluşmaktadır)

Ortaokul: Batıgün Sarıkaya (edebiyat öğretmeni), Dilek Bozan (Türkçe öğretmeni), ), Şahizer Senem Telli (sınıf öğretmeni), Yıldırım Karakaş (sınıf öğretmeni), Zafer Parlak  (akademisyen)

Lise: Hakan Tokdemir (Türkçe öğretmeni), Selcen Özdil (Türkçe öğretmeni), Selin Artun (Türkçe Öğretmeni), Reyhan Özmen (edebiyat öğretmeni), Ufuk Âşık (Türkçe öğretmeni)

Seçici Kurullar:

Öykü: Ahmet Büke (yazar), Özlem Sözbilir(yazar), Özgür Danışman (yazar), Tufan Çapar (yazar), Y. Bekir Yurdakul (editör, gazeteci)

Şiir: Dilek Özkan (şair), Arslan Sayman (yazar), Mavisel Yener (şair, yazar), Özlem Kılınçarslan Sözbilir (şair, yazar), Seçil Avcı (şair)

Ödüller:

Şiir Dalında:

Ortaokul:

- Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [çeyrek altın dengi] tablet)

- Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

Lise:

- Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [çeyrek altın dengi]  tablet)

- Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

Öykü Dalında:

Ortaokul:

- Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [çeyrek altın dengi] tablet)

- Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

Lise:

- Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [çeyrek altın dengi]  tablet)

- Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

 
*Eksik, hatalı ve yanlış başvurularda sorumluluk başvuran yükümlüdür. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı sorumlu değildir. 
**Yarışmayla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’yla telefon ve e-posta adresiyle iletişim kurabilirsiniz.
 
ÇOGED Yürütme Kurulu Adına Yarışma Koordinatörü:
Ersin Yüce (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı - Eğitim ve Gönüllü Departmanı)
0555 712 94 10 – (0232) 425 97 97 /  ersin.yuce@ecev.org.tr

*Bu bölümde yer alan sorulara başvuru sahibinin(öğrencinin) bilgilerine yer verilmelidir. 
Lütfen dosyasınızı bu alana yükleyiniz.* DİKKAT! Bu bölüme yüklenecek dosyalarla ilgili; *Başvurulan eser dosya adı "Lise/Ortaokul, Öykü/Şiir, Öğrenci Adı Soyadı, "olması gerekmektedir. (Örneğin; Ortaokul, Şiir, İpek Yüksel ) *Veli/Öğretmen İzin Belgesi *EÇEV KVKK metni çıktı alınıp ıslak imzalanıp, taranıp bu alana öykü ve şiir dosyası ile birlikte iki ayrı dosya olarak yüklenilmesi gerekmektedir. ***Eksik ve yanlış başvurularda başvuran sorumlu ve yükümlüdür.